Rol: Projectmanager.

Diverse projecten, gericht op het beter inrichten van organisatie, proces en ICT, (be-)geleid: 

  • Projectleider voor ontwerp en implementatie van een nieuwe systematiek van portfoliomanagement voor de totale taken van de Provincie,
  • Implementatie van Asset Management bij Provinciale Waterstaat: een nieuwe werkwijze voor het gestructureerd beheren van de provinciale infrastructuur (wegen, vaarwegen, kunstwerken, groen etc.). Een balans zoeken tussen faciliteren en sturen,
  • Verantwoordelijk voor het herontwerp van de continue taken en de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie van de Provincie, In het kader van een organisatieverandering,
  • Implementatie van een digitaal loket bij de Provincie,
  • Implementatie van een nieuwe werkwijze inclusief geautomatiseerde ondersteuning bij de afdeling Subsidiezaken. Vanwege de tijdsdruk gekozen voor een klein dedicated implementatieteam, in combinatie met een iteratieve, kortcyclische aanpak. Daardoor snel resultaat behaald. 

 

Image