Projectmanager 'Duurzaam met Stroom' bij apotheker.

Het nodige met het nuttige combineren; bedrijfscontinuiteit van een fabrieksmatig productieproces combineren met duurzame voorzieningen. Verantwoordelijk voor het inrichten van een meetprogramma voor base- en piekbelastingen in de stroomhuishouding. Het meetprogramma is input voor te nemen continuiteitsmaatregelen. Streven is 0 uitval van de productielijnen.